Živnostník roku 2008

Regionální patriot z Vysočiny

Kraj Vysočina je známý chovem dojnic, na jeho území se vyprodukuje zhruba 20 procent mléka z celé České republiky. Vedle velkých zemědělských podniků zde příznivých podmínek pro skot využívají i soukromí hospodáři na rodinných farmách.

Jana Velechovská


V obci Netín jednu z nich najdeme, hospodaří zde letošní vítěz soutěže Živnostník roku 2008 - kraje Vysočina František Němec.

Začátky farmy

Rodiče Františka Němce měli k zemědělství vždy blízko. Po sametové revoluci začali hospodařit na dvaceti hektarech půdy s dvanácti kusy skotu. V roce 1992 si pak vzali úvěr se splatností čtyři roky na stavbu volné produkční stáje pro 55 dojnic. Dnes rodina z obce Netín na Vysočině hospodaří na 150 hektarech zemědělské půdy, z nichž je 35 vlastních, chová skot a provozuje minimlékárnu. František Němec mladší se do rodinného podnikání zapojil ihned po dokončení zemědělského učiliště v 18 letech a poměrně brzy se začal angažovat také ve Společnosti mladých agrárníků. V příštím roce se připravuje na kompletní převzetí celé farmy (o dojnice se zatím stará jeho otec). Výměra farmy zahrnuje 110 ha orné půdy a 40 hektarů luk. Pěstované plodiny tvoří především základnu pro krmení zvířat (kukuřice na siláž, jetel, obilniny a směsky), na 30 hektarech je zasetý mák. Letošní výnosy byly i přes obecně suchý rok dobré, pšenice se sklidilo 6.5 tun na hektar, ječmene 5 t/ha, což podle slov farmáře není na nadmořskou výšku kolem 500 metrů špatný výsledek. Počasí se projevilo jen v případě máku, obvykle sklízí Netínští kolem 1 tuny z hektaru, v letošním roce to však bylo pouze 0,75 tuny. Kromě obděláván vlastních polí nabízí hospodář také služby pro ostatní zemědělce, například rozmetání hnojiv, sklízení mlátičkou, lisování a senážování nebo práce s čelním nakladačem.

Mléko nás živí

Celkem se na zdejší farmě chová okolo 70 dojnic a zhruba 50 jalovic. Jsou to převážně kříženky plemen holštýnské a české strakaté. Narozená telata se dělí podle pohlaví, jalovičky si chovatel nechává do obratu stáda a býčci ve věku tři týdny putují na výkrm do jiného zemědělského podniku. Po narození se telata napijí mleziva od matky a přesunou se do venkovních bud, kde jsou dva měsíce v případě jaloviček a 21 dní v případě býků. První zapuštění u jalovice chovatel provádí, až když je dobře narostlá, rámcová. František Němec starší se v tomto případě řídí svým citem. „Naše krávy jsou potom zdravé a dlouhověké – v průměru dosahujeme 5 až 6 laktací,“ říká chovatel. Průměrná užitkovost stáda se pohybuje kolem 7300 kg mléka ročně a obsahem tuk 4,35 % a  bílkovin 3,45 procenta. Somatické bunky jsou na úrovni 220 tisíc na mililitr suroviny. Denní nádoj činí okolo 1300 kilogramů mléka, z nichž 900 kilogramů odebírá mlékárna Hlinsko a 400 si Němcovi sami zpracovávají. Zářijová výkupní cena mléka poklesla na 7,80 Kč, přitom ještě v dubnu dostávali Netínští přes deset korun za litr suroviny. František Němec k tomu podotýká: „Strategii mlékáren nechápu. Myslím, že jejich marže jsou na velmi dobré úrovni, tak by neměli zemědělcům nabízet pouze likvidační výkupní ceny.“ Nezávislost na mlékárně byla podle jeho slov také hlavním důvodem pro vybudování vlastního zpracovatelského provozu. Od května do konce roku 2008 prodělají Němcovi díky poklesu výkupní ceny mléka a ostatních produktů zemědělské prvovýroby přibližně dva miliony korun. Agrární komora,ASZ a SMAČR vyjednali dorovnání přímích plateb a poklepávají si na rameno, nejvíce AK a přitom to není  (přitom slibuje navýšení dotací o 30 procent), což není podle hospodáře řešením problému. Přál by si, aby nevládní organizace  dokázaly sjednotit všechny zemědělce tak, aby vyjednávací pozice těchto organizací byla skutečně silná. „S politikou Agrární komory se nemůžu ztotožnit,“ podotkl František Němec. Sám farmář je členem prezídia Společnosti mladých agrárníků, v rámci kterých se pokouší situaci zlepšit. I tady ale pociťuje nechuť ze strany ostatních zemědělců aktivně se zapojit do řešení rozmanitých konkrétních problémů agrárního sektoru.

Zdroje příjmů

Hospodaření Němcovy farmy je založeno na co nejlepší ekonomice a ekologii provozu. Nemá sice nálepku bio, ale snaží se farmařit tak, aby zbytečně nepoužíval anorganická hnojiva nebo pesticidy: „Je to i levnější,“ říká František Němec. Z těchto důvodů nekonzervuje ani objemná krmiva pro skot. Systém krmení je poměrně jednoduchý, pro dojnice se používá jedna krmná dávka složená z kukuřičné siláže, jetelové senáže, lučního sena a jadrného krmiva. Jalovicím a suchostojným krávám dávají objemné krmivo, případně pastva. Farmář pobírá dotace (přímé platby, top up a LFA), které však podle něho nejsou plnohodnotným příjmem, přestože ročně dostane kolem jednoho miliónu Kč. Situace v oblasti dotací ale není jistá, Františku Němcovi se nelíbí uvažovaná možnost zrušení podpor v systému LFA: „Vždyť v kraji Vysočina je z 90 procent půda spadající do LFA a přitom se zde vyprodukuje 20 procent mléka z celé republiky, jehož nízká cena je zčásti kompenzována podporou státu.

Vlastní výrobky

Od roku 2007 zpracovávají Němcovi mléko ve vlastní minimlékárně s provozem certifikovaným systémem kritických bodů (HACCP). Mléko je minimálně čtyřikrát měsíčně kontrolováno na kvalitu a hygienickou nezávadnost akreditovanou laboratoří. U výrobků se minimálně dvakrát ročně provádějí kompletní rozbory pro určení jednotlivých složek. „Mezi naše hlavní zásady patří šetrný přístup k životnímu prostředí, a proto se snažíme používat výměnný systém obalů,“ doplňuje František Němec. Všechny výrobky minimlékárny jsou pouze přírodní produkty, bez konzervantů, stabilizátorů a zahušťovadel. Proto mají kratší dobu trvanlivosti: „My máme tři dny na výrobu a distribuci a zákazníci týden na spotřebování jakéhokoliv našeho produktu. Zaručujeme jim tak každý týden čerstvé zboží,“ vysvětluje strategii Němec. V Netínské mlékárně se vyrábí šest druhů potravin a prodává se také čersvté mléko. Farmářský jogurt bílý je klasický bílý jogurt zrající v obalech. Obsahuje směnou kulturu mléčných bakterií. Prodává se v kilogramovém balení. Farmářský jogurt bílý s čokoládou je tentýž jogurt doplněný o jemnou čokoládu s minimálním obsahem 8 % v balení 120 gramů. Mezi další výrobky patří tvaroh, sýr balkánského typu, pařený sýr nebo sýrová rolka vyrobená z pařeného sýru a jemné anglické slaniny. Distribuce výrobků probíhá dvojí cestou, buď dovozem přímo zákazníkům, do prodejen v rámci regionu, nebo si mohou zájemci koupit svoji oblíbenou pochutinu přímo na farmě. V otázce cenové politiky má živnostník jasno: určil maximální spotřebitelské ceny jednotlivých produktů: „Nechci, aby se zákazník setkal s odlišnou cenou stejného výrobku ve dvou různých prodejnách. Nepůsobí to seriózně,“ vysvětluje Němec. Budoucí zákazníky si kromě prodeje chutných a zdravých výrobků farmář vychovává už od útlého věku. Stát a zpracovatelské podniky podle něj dělají  pro podporu mléka málo, a proto Farma Němcova pořádá každoročně soutěž Bílé moře Vysočiny, ve které sestavují žáci prvního stupně základních škol propagační plakáty na zvýšení spotřeby mléka. Nejlepší třída získá denní pobyt na farmě Němcových.

Více informací na www.zivnostnikroku.cz

Obsah košíku
přejít do košíku

DOPRAVA ZDARMA

PŘI OBJEDNÁVCE

NAD 1250 Kč .